Månad: maj 2016

Uppföljning Garantibesiktning

Hej medlemmar! Nu har styrelsen fått in protokollen efter garantibesiktningen. Du kan begära ut protokollet för din lägenhet från oss genom att mejla till: styrelsen@silverdalskulle.se Bifogat på anslagstavlan finns Skanskas tidplan för åtgärder. Kolla noggrant när din port står på

Publicerad i Nyheter från Styrelsen

Kallelse till ordinarie föreningsstämma

Härmed kallas medlemmarna i Bostadsrättsföreningen Silverdals Kulle 1 till ordinarie föreningsstämma onsdagen den 1 juni 2016 kl. 19.00 i Tintomararummet, Sollentuna bibliotek, Aniaraplatsen. Se kallelsen och årsredovisningen för mer information.  

Publicerad i Nyheter från Styrelsen
Top