Motioner till föreningstämman 27 maj 2019

Nu är det dags för den som så önskar att lämna motioner till föreningsstämman. För att dessa ska kunna behandlas av styrelsen innan kallelse till stämman går ut behöver vi ha dem senast den 25 april 2019. Det går bra att mejla dem till styrelsen@silverdalskulle.se eller lämna dem i styrelsens brevlåda på Margreteborgsvägen 23. Glöm inte att underteckna med namn och lägenhetsnummer.

Styrelsen

Publicerad i Nyheter från Styrelsen