Kontakt

E-post:
styrelsen@silverdalskulle.se

Postadress
BRF Silverdalskulle 1
Föreningsbrevlåda
Margareteborgsvägen 23
19137 Sollentuna

Fakturadress;
BRF Silverdalskulle 1
c/o MBF
Källgatan 14
72211 Västerås

bokforing@mbf.se

Frågor om avgiftsavier:
https://mbf.se/kontakta-oss/  

Top