Årsmöte och föreningsstämma

Årsmöte hölls den 27 maj 2019 kl 18:00 på Silverdals Café. Se nedanstående länkar för kallelse och övriga bilagor.

Kallelse

Årsredovisning

Valberedningens förslag

Motion

Top