Felanmälan

Fastighetsskötare
WIAB SERVICE – Wahlings Installationsservice AB
Norrbyvägen 32
168 69 Bromma

Felanmälan för fel i din bostad eller i fastigheten, skicka ett mail till: info@wiabservice.se eller
ring 08-80 20 40 under kontorstid måndag-fredag kl 7.30-16.30

Larm utanför kontorstid skall endast ske i följande fall:

  1. Vid fel eller haveri där följdskador kan förvärras, t ex vattenskada
  2. I annat brådskande fall, t ex vintertid när värmeanläggningen ej fungerar
  3. Ifall problemet hindrar pågående näringsverksamhet i någon av föreningens lokaler

För ärenden som uppfyller ovanstående krav utanför kontorstid ringer du till larmcentralen:
08-80 16 28

Felanmälan Hiss
Schindler
Telefon: 020-31 33 33

Skanska

Garantifel eller misstänkta byggfel rapporteras till styrelsen@silverdalskulle.se. Styrelsen sammanställer allt som kommer in och skickar periodvis in felanmälan till Skanska.

Försäkring
Föreningen har en tilläggsförsäkring med Brandkontoret, https://www.brandkontoret.se . Råkar du ut för en vattenskada eller andra skador på fasta inredningen, kontakta då omgående styrelsen: styrelsen@silverdalskulle.se. Observera att i första hand alltid kontakta det egna försäkringsbolaget där hemförsäkring är tecknad. Detta innebär att varje enskild medlem inte behöver ha ett bostadsrättstillägg till sin hemförsäkring med sitt försäkringsbolag.

Här finner du försäkringsbrev och försäkringsvillkor.

Top