Felanmälan

Fastighetsskötare
WIAB SERVICE – Wahlings Installationsservice AB
Norrbyvägen 32
168 69 Bromma

Felanmälan för fel i din bostad eller i fastigheten, skicka ett mail till: info@wiabservice.se eller
ring 08-80 20 40 under kontorstid måndag-fredag kl 7.30-16.30

Larm utanför kontorstid skall endast ske i följande fall:

  1. Vid fel eller haveri där följdskador kan förvärras, t ex vattenskada
  2. I annat brådskande fall, t ex vintertid när värmeanläggningen ej fungerar
  3. Ifall problemet hindrar pågående näringsverksamhet i någon av föreningens lokaler

För ärenden som uppfyller ovanstående krav utanför kontorstid ringer du till larmcentralen:
08-80 16 28

Felanmälan Hiss
Schindler
Telefon: 020-31 33 33

Skanska

Garantifel eller misstänkta byggfel rapporteras till styrelsen@silverdalskulle.se. Styrelsen sammanställer allt som kommer in och skickar periodvis in felanmälan till Skanska.

Försäkring
Föreningen har en tilläggsförsäkring med Söderberg & Partner. Råkar du ut för en vattenskada eller andra skador på fasta inredningen, kontakta då omgående styrelsen: styrelsen@silverdalskulle.se. Observera att i första hand alltid kontakta det egna försäkringsbolaget där hemförsäkring är tecknad. Detta innebär att varje enskild medlem inte behöver ha ett bostadsrättstillägg till sin hemförsäkring med sitt försäkringsbolag.

Top