Sophantering

Rummet bredvid garageporten på Margreteborgsvägen 24 är endast till för sortering av matavfall. Markkärlen för ”matavfall” stängdes eftersom SEOM inte längre tar emot matavfall från markkärl p.g.a undermålig kvalitet.

Vi vill tydligt påpeka att inget annat än matavfall får slängas i rummet. Om detta ändå sker stängs rummet och vi återgår till blandsopor med förhöjd sopsorteringsavgift igen, dvs. en högre tömningskostnad på ca 30 000 kr per år, pengar som föreningen (vi medlemmar) kunde lägga på annat.

Samtliga fyra markkärl på innergården är till för restavfall (hushållssopor). Observera att kärlen ska hållas låsta för att undvika att andra än oss boende slänger sitt skräp hos oss. Vi har ingen lust att betala för andra sopor än våra egna.

Bruna papperspåsar för kompost finns att hämta i soprummet, eller i passagen mellan garage och trapphus i:

  • M26 (plan 1)
  • J20 (plan 1)

För övrig källsortering hänvisar vi till närmaste miljöstation vid Silverdals kapell.

Top