Trivselregler

Trivselreglerna uppdaterades och förtydligades i mars 2019 efter många klagomål till styrelsen om grannar som inte följer och respekterar de regler som satts upp. Vänligen ta del av vad som gäller och visa dina grannar hänsyn.