Passagesystem/Free Call

Under våren 2017 uppgraderades föreningens passagesystem, portkod togs bort och ersattes av taggar. Öppning med tag sker genom att man för taggen över läsaren på knappsatsen. Öppning med nyckel är oförändrat som tidigare.

Alla boende har tilldelats 3 stycken taggar (gul, röd, vit) som fungerar till entréerna dygnet runt. De olika färgerna är till för att kunna identifiera taggen vid eventuell förlust eller byte.

Om man är i behov av fler taggar kan man köpa till extra. Priset är 200 kr per tagg, samma pris gäller för eventuellt borttappad tag. Kostnaden för dessa faktureras på hyresavin.

Skulle man tappa bort en tag så måste man snarast anmäla förlust och färg till styrelsen så att taggen kan spärras.

Vid överlåtelse av lägenhet så skall samtliga taggar som är utkvitterade lämnas över till den nya ägaren precis som med de nycklar som hör till lägenheten.

Dörrautomatik

Dörrautomatiken öppnas på utsidan av entrén genom att svepa taggen över läsaren på knappsatsen och därefter trycka på knappen bredvid (”ringklockan”).

För att använda automatiken inifrån så trycker man endast på den nyckelmärkta knappen som har suttit på plats sedan tidigare. Se till att ni står vid sidan om dörren för att inte få den på er.

Man kan givetvis öppna dörren utifrån genom att bara svepa taggen över läsaren för att sedan med handtaget öppna dörren. Inifrån så kan man använda vredet och handtaget.

Vid uppställning av entrédörren vid t ex flytt så får automatiken ABSOLUT inte köras genom att aktivera den med knapparna då detta kan skada dörrautomatiken. För att undvika detta, bryt strömmen till portautomatiken med strömbrytaren som sitter på insidan till vänster om dörrpartiet. Efter avslutat värv, låt dörren gå igen av sig själv och slå därefter till strömmen igen med strömbrytaren.

FreeCall

För att kunna släppa in anhöriga, gäster, leverantörer med flera är passagesystemet utrustat med en tjänst som heter ”FreeCall”. Med denna tjänst går det att via sin telefon fjärrmanövrera dörren likt en porttelefon. Tjänsten förutsätter att man mailar in sitt telefonnummer (max 2 stycken) tillsammans med kontaktuppgifter och lägenhetsnummer till styrelsen@silverdalskulle.se

Notera att det inte fungerar att lägga till ett mobilnummer som går via en företagsväxel, samma sak gäller om man har dolt nummer.

Den boende ringer till FreeCall-enhetens abonnemang på telefonnummer 08-120 924 01, väntar tills två signaler gått och lägger sedan på. Porten låser då upp efter några sekunder. Man kan endast ringa till FreeCall-abonnemanget från ett telefonnummer inlagt i systemet. Vilken port som öppnas styrs av vilken behörighet den boende har. Att ringa till FreeCall-abonnemanget är kostnadsfritt eftersom samtalet aldrig kopplas upp.

Om man ringer och lägger på efter 2 signaler så frigörs låsningen till entrédörren lika länge som om man hade tryckt på knappen från insidan, ca 5 sekunder vilket möjliggör för att t ex släppa in gäster.

Om man ringer och lägger på efter 4 signaler så kan man använda de fyra sista siffror i sitt telefonnummer som portkod i 1 timme till entrédörren vilket kan förenkla vid t ex kalas. Om man behöver längre tid så ringer man bara upp FreeCall igen och låter det gå 4 signaler för att aktivera en ny timme då de fyra sista siffrorna i mobilnumret fungerar som entrékod.