Andrahandsuthyrning

För att få hyra ut i andra hand måste du ha styrelsens tillstånd. För att få tillstånd krävs att du visar att du har skäl att hyra ut i andra hand, t.ex. för att du ska studera eller arbeta på annan ort, åka på en långresa, ”provbo” med din partner som sambos i en annan lägenhet eller att du av annan anledning inte har möjlighet att bo i din bostadsrätt.

Fyll i ansökningsblankett med alla uppgifter om förstahandshyresgäst/-er och andrahandshyresgäst/-er. Styrelsen vill ha ansökan i original med din underskrift. Det är viktigt att tydligt ange hur länge du avser att hyra ut din lägenhet i andra hand. Om du vill hyra ut lägenheten för en längre tid än du angett i din första ansökan måste du i god tid inkomma med en ny ansökan om andrahandsuthyrning till styrelsen.

Styrelsens representant ska träffa uthyrare och hyresgäst innan godkännande av andrahandsuthyrning.

I enlighet med våra stadgar tar vi ut en avgift för uthyrningar i andra hand. Avgiften uppgår till en tiondel av gällande prisbasbelopp vilket är 47600 kr för år 2021. Att hyra ut lägenheten i ett helt år kostar alltså 4760 kr. Är det för en kortare tid tas avgift endast ut för den tiden du hyr ut. Denna blankett använder sig styrelsen av för att debitera kostnaden.

  Avgift för andrahandsuthyrning (pdf)

Kom ihåg att det är du som bostadsrättshavare som ansvarar gentemot föreningen för allt som din andrahandshyresgäst gör. Det är därför väldigt viktigt att du informerar de som ska hyra om vad som gäller beträffande sophantering, ordningsregler o s v.

Fyll i blankett och skicka till styrelsen för beslut.

  Ansökningsblankett andrahandsuthyrning (pdf)