El

Föreningen har ett gemensamt elavtal för alla lägenheter. Något enskild elavtal behöver således inte tecknas.
Elförbrukningen läses av med 3 månaders intervall och debiteras på kommande hyresavi.

Vid överlåtelse av lägenhet görs eventuell justering av beräknad elkostnad direkt vid överlåtelsen alternativt i efterhand då debitering av faktisk kostnad skett via hyresavin.

Elnätet hanteras inom Sollentuna av SEOM – Sollentuna Energi så där har vi våra nätavgifter samt effektavgift.
Vi har tecknat avtal med Fortum för den löpande elförbrukningen. Avtalet är rörligt med ett påslag per förbrukad kWh.

From 1 december sker debitering om 1,90 ex moms per förbrukad kWh

 

Dessvärre påverkas vi alla kostnadsmässigt av den skyhöga elkostnad som nu råder och här kommer några tips!

Vad kan jag som elkund göra när elpriserna är höga?

Se över din elanvändning!

Det finns saker du kan göra för att sänka din elförbrukning och därmed din elkostnad:

  • Kontrollera inomhustemperaturen. Normal inomhustemperatur är 20-21 grader. Med ett eluppvärmt hus ökar elförbrukningen med cirka fem procent för varje grad.
  • Stäng av apparater som inte används. TV, dator med mera kan stängas av när de inte används. De skadas inte av att man stänger av dem, dessutom är det bra av säkerhetsskäl att stänga av apparater som inte används med minskad risk för överhettning.
  • Titta in i badrummet. Om du har golvvärme ska det kännas neutralt när du kliver på golvet, känns golvet varmt är golvvärmen inställd på för hög temperatur. Finns det kanske en handdukstork som kan ställas ner till lägre temperatur? Att duscha lite kortare tid påverkar inte bara vattenförbrukningen utan även elförbrukningen eftersom varmvattenberedaren förbrukar el när varmvattnet värms upp.
  • Tvätta i 40 grader istället för 60 grader. Med lägre temperatur går det åt mindre energi.
  • Tvätta efter klockan 19 vardagar. Mellan klockan 7-19 är effektavgift igång (läs mer nedan).
  • Se över kyl och frys. Optimal temperatur i kylskåpet är sex grader och frysen -18 grader. Då mår matvarorna som bäst. Den här tiden på året går det oftast utmärkt att kyla ner nylagad mat, som ska förvaras i kyl eller frys, utomhus på balkongen. Men tänk på att sätta på lock så att inte fåglar och andra djur tar sig en smakbit. Mat som ska tinas upp från frysen kan med fördel tinas i kylskåp eftersom den bidrar till att hålla temperaturen i kylskåpet nere och mindre energi går åt till kylning.

 

Effektavgift
information från Seom:

Effekt motsvarar hur mycket el du använder på en och samma gång. Om du har många elapparater igång samtidigt och dessutom kanske laddar elbilen eller tappar upp ett varmt bad vid samma tidpunkt blir effekten hög. Om du istället ser till att ha en jämnare elanvändning under en längre period blir effekten lägre.

Avgift för effekten tas bara ut helgfria vardagar klockan 7-19. Effektavgiften beräknas i snitt på de tre högsta effekttimmarna under vardagar, per månad. Det betyder att du själv har möjlighet att påverka hur stor den blir. Ju färre effektslukande apparater du använder vardagar klockan 7-19, desto lägre blir din effektavgift. Under helger och röda dagar räknas inte toppar alls.

Effektavgiften varierar över året. Under sommaren då belastningen på elnätet minskar sänks den. Under vinterhalvåret då belastningen är högre återgår den till normal nivå vilket innebär att elnätskostnaden ökar.