El

Föreningen har ett gemensamt elavtal för alla lägenheter. Något enskild elavtal behöver således inte tecknas.
Elförbrukningen läses av med 3 månaders intervall och debiteras på kommande hyresavi.

Vid överlåtelse av lägenhet görs eventuell justering av beräknad elkostnad direkt vid överlåtelsen alternativt i efterhand då debitering av faktisk kostnad skett via hyresavin.

Debitering sker from 1/11 med 1,90 ex moms per förbrukad kWh per lägenhet.