Mäklarinfo

Sidan uppdaterades senast: 2022-09-22

Avgiftsförändringar

Inga avgiftshöjningar inplanerade i dagsläget för år 2022.

Planerade reparationer och ombyggnader

Inget inplanerat i dagsläget för år 2022.

Tilläggsförsäkring med Brandkontoret

Föreningen har en tilläggsförsäkring med Brandkontoret – vilket innebär att den enskilde medlemmen inte behöver ha ett bostadsrättstillägg till sin privata hemförsäkring.

Utdrag ur lägenhetsförteckningen

Du som mäklare kontaktar föreningens ekonomiska förvaltare MBF för utdrag ur lägenhetsförteckningen.

MBF
Källgatan 14
722 11 Västerås
Tel: 021 40 33 00

Överlåtelser & Pantsättning

Överlåtelseavgift tas ut om 2,5 % av prisbasbeloppet (avgift -22: 1208 kr)
Pantsättningsavgift tas ut om 1 % av prisbasbeloppet (avgift -22: 483 kr)

 

Ansökan gällande överlåtelse och pantbrevsintyg skall skickas direkt till vår ekonomiska förvaltare:

MBF
Källgatan 14
722 11 Västerås
Tel: 021 40 33 00

I samband med överlåtelser ska även styrelsen kontaktas så att en besiktning av lägenheten kan göras innan överlåtelsen skrivs, maila till: fastighet@silverdalskulle.se

Vanliga frågor

Parkering

Parkeringsplats utomhus 400 kr/mån
34 st. I dagsläget är det 0 st i kö till fast utomhusplats. Det finns i dagsläget 1 ledig fast utomhusplats.
Det finns i dagsläget 3 st temporär ledig utomhusplats (kan sägas upp med kort varsel) Det går bra att stå i kö till fast utomhusplats samtidigt som man hyr en temporär.

Garageplats 850 kr/mån
70 st. From 1 oktober-22 kommer 1 garageplats att bli ledig. I dagsläget ingen kö på denna garageplats. Uthyrningen av dessa platser sköts av Skanska, för information kontakta marie.elfstrom@skanska.se

Laddplatser 500 kr/mån (utöver garageplatshyra)
12 st laddplatser för elbilar har installerats. I dagsläget är det 8 st i kö.

MC plats 250 kr/mån
3 st finns i garage. I dagsläget finns en ledig plats.

P-plats för rörelsehindrade / Gästparkering
Föreningen har inga särskilda p-platser för rörelsehindrade och ingen gästparkering. Parkering finns på anvisade platser på gatorna i området.

Läs mer

TV & Bredband

Föreningen har ett gruppanslutningsavtal med Telenor gällande TV, telefoni och bredband. Bredbandshastighet 250/250.

Läs mer

Årsredovisningar

Regler för andrahandsuthyrning

För att få hyra ut i andra hand krävs styrelsens tillstånd. Tillstånd söks via blankett.

Läs mer

El

Föreningen har ett gemensamt elavtal för alla lägenheter. Något enskild elavtal behöver således inte tecknas.
Elförbrukningen läses av var 3:e månad och debiteras på nästkommande hyresavi.

Vid överlåtelse av lägenhet görs eventuell justering av beräknad elkostnad vid överlåtelsen (alternativt i efterhand då debitering av faktisk kostnad skett via hyresavin)

Säljaren ansvarar för att avläsning sker på tillträdesdagen så att korrekt avläsning av el och justering av elförbrukning kan ske korrekt vid tillträdet. From november debiteras 1,90 kr ex moms per förbrukad kWh.

Renoveringar och viktiga underhåll

Då fastigheterna är relativt nybyggda har inga renoveringar gjorts.

Några viktiga underhåll:

Hösten -19 Spolning av stammar