Sophantering

Från och med april 2019 så är kärlen för matavfall flyttade ut till innergården. Kom ihåg att inte överfylla påsarna, stäng dem ordentligt och se till att det är så torra som möjligt. Allt för att minimera risken för problem med fluglarver.

I skrivande stund är det inte helt bestämt vad rummet på gaveln av M24 ska användas till, men det är alltså inte tillåtet att lämna några påsar med matavfall där längre.

Samtliga fyra markkärl på innergården är till för restavfall (hushållssopor). Observera att kärlen ska hållas låsta för att undvika att andra än oss boende slänger sitt skräp hos oss. Vi har ingen lust att betala för andra sopor än våra egna.

Bruna papperspåsar för kompost finns att hämta i rummet på gaveln av M24, eller i passagen mellan garage och trapphus i:

M26 (plan 1)
J20 (plan 1)

För övrig källsortering hänvisar vi till närmaste miljöstation vid Silverdals kapell.