Sophantering

Kärl för matavfall (bruna papperspåsar) hittar du på innergården. Kom ihåg att inte överfylla påsarna, stäng dem ordentligt och se till att det är så torra som möjligt. Allt för att minimera risken för problem med fluglarver.

Kärl för restavfall (hushållssopor) har vi fyra stycken markkärl på innergården.
Obs! kärlen ska hållas låsta för att undvika att andra än oss boende slänger sitt skräp hos oss. Vi har ingen lust att betala för andra sopor än våra egna.

Bruna papperspåsar för kompost finns att hämta i rummet på gaveln av M24, eller i passagen mellan garage och trapphus i:

M26 (plan 1)
J20 (plan 1)

För övrig källsortering hänvisar vi till närmaste miljöstation vid Silverdals kapell.