Nycklar & Passagesystem

Kort info om de nya porttelefonerna

PA MIF-519 är en porttelefon med tydlig display för digitalt boenderegister. Besökaren bläddrar enkelt med piltangenterna till rätt person och trycker på ring så ringer den upp aktuellt nummer. Mottagaren svarar med sin fasta telefon eller mobil och öppnar dörren med en knapptryckning, 5 (femma). Porttelefonen fungerar dessutom som en vanlig passerläsare med tag/nyckelbricka.

Visar displayen Upptagen linje i rött så vänta någon minut tills linjen är ledig.

Info om ny porttelefon PA-519 (pdf)

Nyckelbeställning

Nya nycklar beställs via styrelsen@silverdalskulle.se
Mejla ditt namn + lägenhetsnummer + adress + nyckelnummer (nummer på nyckeln som ska kopieras)

Hämtning av nyckeln gör du hos AB Byggbeslag Lås & Säkerhet (gamla Bysmeden) i Kista.

Besöksadress AB Byggbeslag lås & säkerhet: Viderögatan 3, 164 40 Kista
Telefon: 010-163 64 30 (vxl)

Passagesystem

Föreningens passagesystem består av taggar. Öppning med tag sker genom att man för taggen över läsaren på knappsatsen. Öppning med nyckel är oförändrat som tidigare.

Alla boende har tilldelats 3 stycken taggar (gul, röd, vit) som fungerar till entréerna dygnet runt. De olika färgerna är till för att kunna identifiera taggen vid eventuell förlust eller byte.

Om man är i behov av fler taggar kan man köpa till extra. Priset är 200 kr per tagg, samma pris gäller för eventuellt borttappad tag. Kostnaden för dessa faktureras på hyresavin.

Skulle man tappa bort en tag så måste man snarast anmäla förlust och färg till styrelsen så att taggen kan spärras.

Vid överlåtelse av lägenhet så skall samtliga taggar som är utkvitterade lämnas över till den nya ägaren precis som med de nycklar som hör till lägenheten.

Dörrautomatik

Dörrautomatiken öppnas på utsidan av entrén genom att svepa taggen över läsaren på knappsatsen och därefter trycka på knappen bredvid (”ringklockan”).

För att använda automatiken inifrån så trycker man endast på den nyckelmärkta knappen som har suttit på plats sedan tidigare. Se till att ni står vid sidan om dörren för att inte få den på er.

Man kan givetvis öppna dörren utifrån genom att bara svepa taggen över läsaren för att sedan med handtaget öppna dörren. Inifrån så kan man använda vredet och handtaget.

Vid uppställning av entrédörren vid t ex flytt så får automatiken ABSOLUT inte köras genom att aktivera den med knapparna då detta kan skada dörrautomatiken. För att undvika detta, bryt strömmen till portautomatiken med strömbrytaren som sitter på insidan till vänster om dörrpartiet. Efter avslutat värv, låt dörren gå igen av sig själv och slå därefter till strömmen igen med strömbrytaren.