Bo i bostadsrätt

Nedan följer viktig information i PDF format om skötsel och råd för din bostadsrätt.

En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening. Föreningen är en juridisk person och finns registrerad hos Bolagsverket. Medlemmarna har inte äganderätt till sina lägenheter utan har en form av nyttjanderätt för obegränsad tid kallad bostadsrätt.

Bostadsrättsföreningen fastställer stadgar som anger hur föreningen ska skötas. Förutom stadgarna regleras föreningens verksamhet genom lagstiftning i bostadsrättslagen, lagen om ekonomiska föreningar, bostadsrättsförordningen och förordningen om ekonomiska föreningar.