Renovering & Underhåll

Här kommer vi att samla information allt eftersom vi får frågor från er medlemmar gällande renovering och underhåll i våra lägenheter. Om du är osäker på vad du får eller inte får göra, kontakta alltid styrelsen för rådfrågning.

Borra utvändigt

Om du ska borra utvändigt är det en hel del saker att ta i beaktning, styrelsen har tagit fram riktlinjer som du kan läsa mer om här.

För att på säkert sätt fästa upp lampor, markiser, blomamplar, o dyl. krävs att man borrar hål och skruvar fast sakerna ordentligt. Inte minst med tanke på risken att någon nedanför får något i huvudet när det lossnar. Dock utförs ibland borrning i betongen på så vis att det gör mer skada än nytta, därför har styrelsen tagit fram dessa enkla regler avseende borrning i betong utomhus.

INGA HÅL FÅR BORRAS I FASAD! Alltså i husets ytterväggar, det finns undantag från denna regel men då skall ovillkorligen styrelsen först underrättas / rådfrågas.

Således återstår balkongernas fundament och överliggande balkongers undersida, alltså underliggande balkongs/uteplats tak.I dessa ytor får man borra föratt fästa upp belysning, flaggor, markiser etc. Dock måste följande punkter beaktas.

  1. Du får bara borra om DU är bergsäker på VAD du gör. Vid tvekan kontakta styrelsen.
  2. Borrning får ej ske så nära ytterkant/hörn så att betongen man borrar i riskerar att spricka.
  3. Borrning skall ske i så sparsam utsträckning som möjligt. Man behöver inte 4 st 12 mm expanderbult för att montera upp en lampa.
  4. Borrning/infästning skall utföras på så vis att den aktuella ytan i framtiden enkelt kan återställas. Om infästning någon gång avlägsnas skall hålet ovillkorligen spacklas igen.
  5. Ingenting får fästas utanför balkongräcket så att det, om det lossnar, kan falla längre än till balkonggolvet.
  6. Fråga/meddela alltid styrelsen innan DU borrar.

Felaktig utförd installation, och eventuella följdskador kommer ovillkorligen debiteras ansvarig medlem.

  Regler för borrning (pdf)

Köksfläktar

Man kan tex köpa Fjärås samt Franke fläktar som vi har som standard. Det som skiljer dom åt är att Frankes ”lucka” är fjäderstyrd och då kan den lättare fastna av fettet än Fjäråskupans som är motorstyrd. Sen är det vissa av fläktarna som har bättre upptagning av os på grund av ramen undertill.

Alla nya fläktar som monteras in med centralventilation skall monteras in av behörig person som då även justerar in flödet så det blir rätt.