Flytta in / Flytta ut

Att tänka på när du flyttar in

Maila till styrelsen@silverdalskulle.se för att få namnskylten vid dörren/på brevlådan utbytt.

Föreningen har ett gemensamt elavtal. Din elförbrukning debiteras via hyresavin var tredje månad. Du behöver således inte teckna något eget elavtal.

Föreningen har tecknat ett gruppavtal hos Telenor för tjänster till TV, bredband och internet. Du som flyttar in får automatiskt tillgång till dessa tjänster. I fall något inte skulle fungera, kontakta då i första hand Telenor. Tala om att du omfattas av föreningens gruppavtal, det ska inte tillkomma extra avgifter för din anslutning. Mer info om vårt avtal med Telenor och det som ingår hittar du här.

Mer info om parkeringsplats hittar du här.

Mer info om sopsortering hittar du här.

Att tänka på när du flyttar ut

Lämna Skanskas Bopärm med ritningar och viktig information om garantier till nästa boende!

Kom ihåg att säga upp din parkeringsplats i god tid annars fortsätter du få fakturor för den. Kontaktuppgifter hittar du här.

Lämna tillbaka kort med parkeringstillstånd i fall du har haft en parkeringsplats utomhus i styrelsens brevlåda på Margreteborgsvägen 23.

Innan överlåtelse sker ska en besiktning av lägenheten utföras av styrelsen, kontakta oss via fastighet@silverdalskulle.se

HD-box och router måste överlåtas till de nya ägarna. Du som flyttar ut behöver ringa till Telenor på 020-222 222 så att utrustningen kan skrivas över, bra att ha överlåtelsekontraktet nära till hands då du behöver kunna uppge personnummer till de nya ägarna.

Elförbrukning kostnad – läs av elmätaren och kontrollera mot senaste betalda debiteringen. Elmätaren läses av och debiteras kvartalsvis på hyresavin så eventuell reglering av beräknad elkostnad göras vid överlåtelsen eller i efterhand.

Eventuell reglering av hyra görs vid överlåtelsen. Mäklaren ska ha koll på detta.

Vid överlåtelse av lägenhet så skall samtliga passagesystemtaggar (gul, röd, vit) lämnas över till den nya ägaren precis som med de nycklar som hör till lägenheten. Saknas någon färg så kontakta styrelsen@silverdalskulle.se för spärr av tagg.