Årsmöte 19 maj 2020 kl 18

Årsmöte 19 maj 18.00 INNERGÅRDEN

Välkommen på föreningens årsmöte, handlingar finner du enligt stadgar i entrén på anslagstavlan. P.g.a pandemin hålles stämman ute på innergården och vi håller avstånd.