Avgift vid parkering på gatan!

From 8/11 införs parkeringsavgift vid parkering på gatorna i Silverdal.

Sollentuna kommun har infört avgift vid parkering på gator i kommunen. Silverdal ingår i zon c och vid parkering på gatorna införs en avgift from 8 november. Nedan följer ett utdrag från Sollentuna kommuns hemsida.

Läs mer på Sollentuna kommuns hemsida www.sollentuna.se/trafik–resor/Parkering/

 

Utdrag från Sollentuna kommuns hemsida:

Nya zoner för parkering börjar skyltas 2–3 oktober 2021

Under hösten införs nya zoner för parkering i Sollentuna. Detta är en del av införandet av Sollentunas parkeringsplan som beslutades av kommunstyrelsen under hösten 2020. Syftet är att det ska bli enhetligare och tydligare vilka avgifter som gäller på olika platser. I samband med förändringen sätts även nya vägmärken och skyltar upp.

Först ut är zon A och B som gäller områdena närmast Sollentuna station och Sollentuna centrum. Här ingår även parkeringsplatserna längs med Häggviksvägen. Vi byter ut vägmärkena på dessa platser under helgen 2-3 oktober och de nya zonerna börjar gälla måndagen den 4 oktober. Därefter följer Zon C som gäller längre bort från Sollentuna centrum, till exempel i norra Edsberg och Hammarbacken. Här byter vi ut vägmärkena helgen 6-7 november och de nya zonerna börjar gälla måndagen den 8 november.

Vi kommer att dela ut informationslappar i områdena innan införandet av de olika zonerna. I samband med att zonerna börjar gälla kommer det också nya områdeskoder för betalning. De nya koderna kommer att synas på Easypark-skyltarna. Det kommer även att informeras om detta vid betalning i app.