Extrastämma 14 november 2020

Styrelsen kallar till extrastämma torsdagen den 14. november kl 19.00 i styrelserummet Margreteborgsvägen 23, 1 trappa.

Kallelse enligt stadgar med dagordning samt motioner finns anslaget i entréplan.

Varmt välkomna önskar styrelsen!