OVK besiktning vecka 46!

Måndag till torsdag under vecka 46 kommer OVK (obligatorisk ventilationskontroll) besiktning att göras i samtliga lägenheter förutom M23 och J20. Detta innebär att ventilationskontrollanten behöver ha tillgång till alla lägenheter! Är du inte hemma så går det bra att sätta låset i service läge enligt instruktioner i dörrbladet. Exakt dag för din port aviseras!

OVK, obligatorisk ventilationskontroll ska göras regelbundet. Syftet är att visa att inomhusklimatet är bra och att ventilationssystemen fungerar. Kontrollen ska göras av en certifierad kontrollant.